výroční valná hromada

Dne 27.12.2015 proběhla v místní restauraci Montgomery  za přítonmosti pozvaných hostů vvýroční valná hromada SDH Žernovka.  Po přivítání hostů a po volbě návrhové komise,byl starostou SDH a velitelem JSDH  zhodnocen uplynulý rok. V obou případech se mohlo konstatovat,že to byl rok úspěšný.Následně byla přednesena zpráva revizora a byl přednesen návrh činnosti na příští rok.Poté v diskusi přítomní hosté přidali svůj příspěvek.Po ukončení diskuse byl Vuřt na pivě. V cca 20.00 byla VVH ukončena

Fotogalerie: výroční valná hromada

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz