29.10.2017 výjezd - následky vichřice Hewart

06.11.2017 21:51

Dne 29.10.2017 byla naše jednotka v 9.45 povolána do  ulice Českobrodská v naši obci k likvidaci padlého stromu na komunikaci. Po ukončení likvidace  této události se jednotka přesunula  k obci Strašín, kde lividovala padlý strom v komunikaci. Poté se vrátila na základnu. Při zamykání zbrojnice  bylo zpozorováno nezvykle se pohybující vedení vysokého napětí se zvukovým doprovodem. Na základě této skutečnosti a foukajícího velmi silného větru bylo rozhodnuto o prověření situace v obci a okolí. Nejprve se jednotka vydala po směru ,kterým vedlo vedení VN 22KV. A  na konci ulice Louňovická a Mukařov byl nalezen padlý strom na komunikaci. Při pádu poškodil vedení VN. Z důvodu stáleho výskytu napětí  ve vedení, bylo upuštěno od likvidace stromu a oblast se zabezpečila páskou.Ačkoliv byla událost ohlášena na ČEZ. Tak její likvidaci provedla naše jednotka až následující den. Krom této události vyjela jednotka k likvidaci pádů stromu do Mukařova(ulice na Budech),Štíhlic,Babic,Žernovky. Jednotka pomáhala v terénu cca 5h. Krom toho jednotka  použila v obci 2ks elektrocentrál a plynový vařič. Během zásahu se nikomu nic  nestalo.

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz