mládež

06.03.2017 13:10

Vedoucí mládeže

Tereza Chrpová  tel: 73337452

Družstvo mládeže se schází  1 týdně ( děti od 6 let) v pondělí od 15.30  do 16.30 hod  na hřišti u hasičské zbrojnice nebo v případě nepříznivého počasí v klubovně.

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz