SRAZ JEDNOTKY SDH V SOBOTU 29.11.2012 V 9.00 V HASIČSKÉ ZBROJNICI

25.11.2014 22:02

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz