Schůze SDH

29.01.2020 23:06

V pátek 31.1.2020 se od 20hod koná schůze v restauraci Montgomery

Program:  1 ) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

                 2) Příprava plesu 2020

                 3) Stavba socialního zázemí

                 4) Výjezdová jednotka

                 5) Různé

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz