Výjezd v obci Žernovka

26.12.2013 23:03

Dnes  26.12.2013 zasahovala naše jednotka společně s HZS Říčany u nahlášené události v  obci Žernovka, v části  Horka, kde v blízkosti lomu došlo k pádu stromu na el. vedení vysokého napětí.Strom byl neodborně poražen a tím došlo k jeho pádu na vedení VN a k přetržení jednoho vodiče.Tento vodič po pádu na zem,která byla pokrytá trávou a listím,způsobil na několika místech doutnající žhavá ohniska.Jednotka na pokyn velitele zásahu vyčkala příjezdu pracovníka rozvodných závodů, který inkriminovaný úsek vypnul od elektrického napětí. Poté jednotka pomocí ženijního nářadí a džberové stříkačky inkriminované místa uhasila. Jednotka se zásahu účastnila 1+ 2 s technikou  CAS 32 T 148 a TA. Fotky z události jsou uloženy v sekci fotogalerie

Kontakt

SDH Žernovka K rybníčku 145
Mukařov - Žernovka
25162
č.účtu: 1021612537/6100
Ičo: 67980236
603 462 868 - velitel jednotky
724 920 289 - starosta SDH

tísňová linka: 150 a 112
sdhzernovka@seznam.cz